Čo je to depresia

Depresia sa klasifikuje ako porucha nálady. Možno ju opísať ako pocity smútku, straty alebo hnevu, ktoré narúšajú každodenné činnosti človeka.

Depresia je celkom bežná. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) odhaduje, že 8,1 percenta dospelých Američanov vo veku 20 a viac rokov malo depresiu v danom 2-týždňovom období od roku 2013 do roku 2016.

Na Slovensku je 300 000 ľudí trpiacich na depresiu.

Ľudia prežívajú depresiu rôznymi spôsobmi. Môže to rušiť vašu každodennú prácu, čo vedie k strate času a nižšej produktivite. Môže tiež ovplyvniť vaše vzťahy a niektoré chronické ochorenia.

Ochorenia, ktoré sa môžu zhoršiť v dôsledku depresie:

 • artritída
 • astma
 • srdcovo-cievne ochorenia
 • rakovina
 • cukrovka
 • obezita

Je dôležité si uvedomiť, že občasné depresívne pocity sú normálnou súčasťou života. Každému sa dejú smutné a znepokojujúce udalosti. Ak sa pravidelne cítite byť na dne alebo beznádejne, môžete bojovať s depresiou.

Depresia sa považuje za vážny zdravotný stav, ktorý sa môže zhoršiť bez náležitej liečby. Ľudia, ktorí liečbu vyhľadali, často zaznamenajú zlepšenie symptómov už za niekoľko týždňov.

Príznaky depresie

Depresia môže byť viac ako konštantný stav smútku alebo pocitu beznádeje. Závažná depresia môže spôsobiť rôzne príznaky. Niektoré ovplyvňujú vašu náladu a iné ovplyvňujú vaše telo. Príznaky môžu tiež pretrvávať, alebo môžu prísť a odísť.

Príznaky depresie môžu byť prežívané u mužov, žien a detí rozdielne.

Príznaky depresie u mužov:

 • nálada, ako je hnev, agresivita, podráždenosť, úzkosť, nepokoj
 • emočná nepohoda, napríklad pocit prázdnoty, smútku, beznádeje
 • správanie, ako je strata záujmu, strata potešenia z obľúbených činností, ľahký pocit únavy, myšlienky na samovraždu, nadmerné pitie, užívanie drog, vykonávanie rizikových činností
 • sexuálny záujem, ako je znížená sexuálna túžba, nedostatok sexuálnej výkonnosti
 • kognitívne schopnosti, ako napríklad neschopnosť sústrediť sa, ťažkosti s plnením úloh, oneskorené reakcie počas rozhovorov
 • spánkové vzorce, ako je nespavosť, nepokojný spánok, nadmerná ospalosť, bdelosť cez noc
 • fyzická nepohoda, ako je únava, rôzne bolesti, bolesti hlavy, problémy s trávením

Príznaky depresie u žien:

 • nálada, napríklad podráždenosť
 • emočná nepohoda, napríklad pocit smútku alebo prázdnoty, úzkosti alebo beznádeje
 • správanie, ako napríklad strata záujmu o aktivity, odstúpenie od spoločenských povinností, myšlienky na samovraždu
 • kognitívne schopnosti, napríklad pomalšie myslenie alebo rozprávanie
 • spánkové vzorce, ako napríklad ťažkosti so spánkom cez noc, ranné vstávanie, príliš veľa spánku
 • fyzická nepohoda, ako napríklad znížená energia, väčšia únava, zmeny chuti do jedla, zmeny hmotnosti, rôzne bolesti, bolesti hlavy, zvýšená kŕčovitosť

Príznaky depresie u detí:

 • nálada, ako je podráždenosť, hnev, zmeny nálad, plač
 • emočná nepohoda, napríklad pocity nekompetentnosti (napr. „Neviem urobiť nič správne“) alebo zúfalstvo, plač, intenzívny smútok
 • správanie, ako napríklad dostať sa do problémov v škole alebo odmietnuť chodiť do školy, vyhýbať sa priateľom alebo súrodencom, myšlienky na smrť alebo samovraždu
 • kognitívne schopnosti, ako napríklad ťažkosti so sústredením, pokles školských výkonov, rapídne zmeny v školských ročníkoch
 • spánkové vzorce, ako napríklad ťažkosti so spánkom alebo príliš veľa spánku
 • fyzická nepohoda, ako je strata energie, problémy s trávením, zmeny chuti do jedla, strata hmotnosti alebo prírastok hmotnosti

Aké sú príčiny depresie?

Existuje niekoľko možných príčin depresie. Môžu sa pohybovať od biologických po nepriame.

Medzi bežné príčiny patrí:

 • Rodinná história. Ak máte v rodinnej anamnéze depresiu alebo iné poruchy nálady, máte vyššie riziko vzniku depresie.
 • Trauma z ranného detstva. Niektoré udalosti ovplyvňujú spôsob, akým vaše telo reaguje na strach a stresové situácie.
 • Štruktúra mozgu. Ak je predný lalok mozgu menej aktívny, existuje väčšie riziko vzniku depresie. Vedci však nevedia rozoznať, či sa to stane pred alebo po objavení sa depresívnych príznakov.
 • Zdravotný stav. Niektoré ochorenia vás môžu vystaviť vyššiemu riziku, napríklad chronické choroby, nespavosť, chronické bolesti alebo porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).
 • Užívanie drog. Vaše predchádzajúce užívanie drog alebo alkoholu môže mať vplyv na vaše riziko vzniku depresie.

Približne 21 % ľudí, ktorí majú problém s užívaním návykových látok, majú tiež depresiu. Okrem týchto príčin patria medzi ďalšie rizikové faktory depresie:

 • nízka sebaúcta alebo sebakritika
 • osobná anamnéza duševných chorôb
 • niektoré lieky
 • stresujúce udalosti, ako je strata milovanej osoby, ekonomické problémy alebo rozvod

Existujte veľké množstvo faktorov, ktoré môžu mať vplyv na pocity depresie a tiež na to, kto si tento stav ďalej rozvinie a kto nie.

Príčiny depresie sú často spojené s inými prvkami vášho zdravia.

V mnohých prípadoch však odborníci nie sú schopní určiť, čo spôsobuje depresiu.

Test depresie?

Na diagnostiku depresie neexistuje jediný test. Odborník ako psychológ či psychiater však môže stanoviť diagnózu na základe vašich príznakov a psychologického vyhodnotenia.

Vo väčšine prípadov sa vás spýtajú niekoľko otázok týkajúcich sa:

 • nálady
 • chuti na jedlo
 • spánkové vzorce
 • úroveň aktivity
 • vaše myšlienky

Pretože depresia môže byť spojená s inými zdravotnými problémami, váš lekár môže vykonať aj fyzické vyšetrenie a urobiť krvné odbery. Niekedy môžu problémy so štítnou žľazou alebo nedostatok vitamínu D vyvolať príznaky depresie.

Neignorujte príznaky depresie. Ak sa vaša nálada nezlepší alebo sa zhorší, vyhľadajte lekársku pomoc. Depresia je závažné ochorenie duševného zdravia s potenciálom komplikácií.

Ak sa nelieči, komplikácie môžu zahŕňať:

 • priberanie alebo chudnutie
 • fyzickú bolesť
 • problémy s užívaním návykových látok
 • záchvaty paniky
 • vzťahové problémy
 • sociálnu izoláciu
 • myšlienky na samovraždu
 • sebapoškodzovanie

Liečba depresie

Život s depresiou môže byť ťažký, ale liečba môže pomôcť zlepšiť kvalitu vášho života. Poraďte sa so svojím lekárom o vašich možnostiach.

Príznaky môžete úspešne zvládnuť jednou formou liečby alebo môžete zistiť, že určitá kombinácia liečby funguje najlepšie.

Bežné je kombinovať liečebné procedúry a terapie, vrátane nasledujúcich:


Lieky

Váš lekár vám môže predpísať:

 • antidepresíva
 • lieky na liečbu úzkosti
 • antipsychotiká

Každý typ liekov, ktorý sa používa na liečbu depresie, má svoje výhody ale aj potenciálne riziká.


Psychoterapia

Rozhovor s terapeutom vám môže pomôcť naučiť sa zvládať negatívne pocity. Profitovať môžete tiež z rodinných alebo skupinových terapeutických sedení.


Svetelná terapia

Vystavenie sa dávkam bieleho svetla môže pomôcť upraviť vašu náladu a zlepšiť príznaky depresie. Svetelná terapia sa bežne používa pri sezónnych afektívnych poruchách, ktoré sa dnes nazývajú depresívne poruchy so sezónnym charakterom.


Alternatívne terapie

Rôzne druhy akupunktúry, masáže alebo meditácie môžu byť nápomocné v boji s depresiou. Niektoré bylinné doplnky sa tiež používajú na liečbu depresie, ako je ľubovník bodkovaný, harmanček, mučenka, zelený čaj, levanduľa, medovka lekárska a ďalšie.

Pred užitím akéhokoľvek doplnku alebo kombinácie doplnkov s liekmi na predpis sa poraďte s vašim lekárom, pretože niektoré doplnky môžu reagovať na niektoré lieky. Niektoré doplnky môžu tiež zhoršiť depresiu alebo znížiť účinnosť liečby.


Vyhýbajte sa alkoholu a drogám

Pitie alebo zneužívanie drog vám môže trochu pomôcť, aby ste sa cítili lepšie. Ale z dlhodobého hľadiska môžu tieto látky príznaky depresie a úzkosti zhoršiť.


Naučte sa, ako povedať nie

Pocit prepracovania môže zhoršiť príznaky úzkosti a depresie. Stanovenie si hraníc vo vašom profesionálnom a osobnom živote vám môže pomôcť cítiť sa lepšie.


Dávaj na seba pozor

Príznaky depresie môžete tiež zlepšiť starostlivosťou o seba. To zahŕňa dostatok spánku, zdravú výživu, vyhýbanie sa negatívnym ľuďom a účasti na nepríjemných udalostiach.


Cvičenie a depresia

Zamerajte sa na 30 minút fyzickej aktivity 3 až 5 dní v týždni. Cvičenie môže zvýšiť produkciu endorfínov v tele, čo sú hormóny, ktoré zlepšujú náladu.

Cvičenie je úplne prírodnou liečbou na boj proti depresii, v niektorých prípadoch je rovnako účinné ako lieky.

Efekt cvičenia

Cvičenie naštartuje biologickú kaskádu udalostí, ktoré majú za následok mnoho zdravotných výhod, ako je ochrana pred srdcovými chorobami a cukrovkou, zlepšenie spánku a zníženie krvného tlaku. Cvičenie s vysokou intenzitou uvoľňuje z tela príjemné chemikálie nazývané endorfíny, čo má za následok „bežecký pocit opojenia“, ktorú popisujú bežci. Ale väčšina z nás nájde skutočnú hodnotu v cvičení s nízkou intenzitou, ktoré je pravidelné. Tento druh aktivity stimuluje uvoľňovanie proteínov nazývaných neurotrofické alebo rastové faktory, ktoré spôsobujú rast nervových buniek a vytváranie nových spojení. Vďaka zlepšeniu funkcie mozgu sa budete cítiť lepšie. U ľudí s depresiou si neurológovia všimli, že hipokampus v mozgu – oblasť, ktorá pomáha regulovať náladu – je menší. Cvičenie podporuje rast nervových buniek v hipokampe, zlepšuje spojenie nervových buniek, čo pomáha zmierňovať depresiu.

Výzva začať cvičiť!

Ako sme už spomínali depresia sa prejavuje fyzicky tým, že spôsobuje narušený spánok, zníženú energiu, zmeny chuti do jedla, bolesti tela a zvýšené vnímanie bolesti, čo všetko môže mať za následok menšiu motiváciu cvičiť. Je ťažké to prerušiť, ale len pomôže aj vstať a trochu sa hýbať. Napríklad, začnite s piatimi minútami chôdze denne alebo s akoukoľvek činnosťou, ktorá vás baví. Čoskoro sa päť minút aktivity zmení na 10 a z 10 na 15.

Čo môžete urobiť?

Nie je jasné, ako dlho musíte cvičiť, ani ako intenzívne, kým zlepšenie nervových buniek začne zmierňovať príznaky depresie. Mali by ste sa začať cítiť lepšie niekoľko týždňov od začiatku cvičenia. Ale toto je dlhodobá liečba, nie jednorazová oprava. Vyberte si aktivitu, ktorú si udržíte na dlhší čas. Kľúčové je urobiť z toho niečo, čo sa vám páči, a niečo, v čom budete chcieť pokračovať.