Rozdiel medzi dobrým a zlým koučovaním je do istej miery subjektívny. Existuje veľa rôznych typov, štýlov a prístupov koučovania. Môžete si vybrať z veľkého množstva trénerov.

  • Niektorí tréneri vystupujú autoritatívne, tzn., že uplatňujú svoj názor bez ohľadu na svojho zverenca či klienta. Autoritatívny typ trénera býva ironický, často krát vás podceňuje a vyvoláva konflikty.
  • Opačný protipól je sociálny tréner. Tento typ trénera sa nazýva aj submisívny. Takýto typ trénera dáva cvičencom voľnosť, diskutuje s nimi, je priateľský, ale na druhej strane sa horšie presadzuje. Nemá dostatočnú sebadôveru alebo istotu a necháva si skákať po hlave.
  • Tréner s kooperatívnym prístupom je niečo medzi autoritatívnym a submisívnym prístupom. Tento typ trénera s vami komunikuje pozitívne, hovorí nahlas, je priamy a konštruktívny. Je zameraný na zlepšenie vašej výkonnosti alebo dosahovanie vašich cieľov a robí pre to maximum. Tak isto vás vždy vypočuje a snaží sa vám rozumieť. Snaží sa vám dať motivačné pohovory, mentorstvo a dokonca aj poradenstvo, ak si to vyžadujete.

Definuj čo chceš

Prvým krokom je iba uznanie, že to, na čom skutočne záleží, je dobré pre vás, je to váš cieľ, kvôli ktorému ste prišli za trénerom. Zlé koučovanie pre vás je to ak to daný tréner robí len preto, že z toho chce niečo mať. V prvom rade musí tréner vždy myslieť na konečný cieľ, ktorý ste si definovali na prvom stretnutí. Preto je rozumné mať predstavu, kam chcete ísť a ako by ste sa k tomuto cieľu chceli priblížiť. To znamená, že existujú spôsoby, ako si všimnúť kouča, ktorý stavia sám seba na popredné miesto alebo je skôr mentorom alebo poradcom. Tu je niekoľko spôsobov, ako by ste mohli rozlišovať medzi dobrým a zlým koučovaním.

Dobrý tréner verzus zlý tréner

Dobrý tréner vám vysvetlí na prvej konzultácii aká je jeho predstava a čo vás čaká najbližšie týždne či mesiace. Prejde si s vami ponúkané služby, dopredu vám jasne stanoví cenu, za tieto služby. V prvom rade vám každý dobrý tréner spraví na prvom stretnutí diagnostiku, ktorá môže pozostávať:

  1. Z anamnézy – pri ktorej sa s vami porozpráva, zistí váš cieľ, vašu športovú minulosť a zdravotný stav.
  2. z antropometrických meraní (výška, hmotnosť, obvody tela)
  3. a z merania telesnej kompozície (popis percenta telesného tuku, svalstva, vody v tele a kostného tkaniva v ľudskom tele).

Zlý tréner vynechá tieto veci. Nikdy si nie ste úplne istí, ako dlho to bude trvať alebo či robíte nejaký progres alebo sa len tak flákate vo fitku a zbytočne, bezcieľne míňate svoje peniaze.

Dobrý tréner vás nechá prehovoriť a pochopí ak nemáte chuť komunikovať. Môže vás prerušiť, ak to považuje za dôležité, opraviť techniku, vysvetliť dýchanie pri rôznych cvičeniach či edukatívne vysvetliť prečo je to čo práve robíte dôležité. Neustále vás však nebude vyrušovať ani sa k vám prihovárať. Zlý tréner sa môže snažiť vás vyrušovať pri tréningu, aby vyplnil ticho alebo vás môže vyrušovať viac ako by sa vám páčilo. Dnešný trend, ktorý často vidíme vo fitkách je tréner s mobilným telefónom v rukách, ktorý sa viac venuje mobilu ako klientovi.

Dobrý tréner sa nebojí svojho klienta posunúť opäť o krok späť ak vidí, že vaša momentálna úroveň nie je správna, možno zbadá nedostatky v technike alebo vidí, že váha, ktorú používate je pre vás ešte zbytočne náročná. Zlý tréner vás stoj čo stoj tlačí smerom vpred aj keď je to už na váš úkor, nenaznačí vám, že ste zišli z cesty. Väčšinou sú pre neho dôležité jeho osobné úspechy.

Dobrý tréner vám môže ponúknuť riešenie (ak je to niečo, na čo ste napriek dôkladnému premýšľaniu sám neprišli). Nebude vám však ponúkať svoje vlastné riešenia. Zlý tréner si zamiluje jeho vlastné riešenie a pokúsi sa vás presvedčiť, aby ste to aspoň vyskúšali!