Kostrový systém dodáva telu jeho základný rámec, poskytuje štruktúru, ochranu a pohyb. 206 kostí v tele tiež produkuje krvinky, ukladá dôležité minerály a uvoľňuje hormóny potrebné pre život.

Ľudský kostrový systém pozostáva zo všetkých kostí, chrupaviek, šliach a väzov v tele. Celkovo tvorí kostra asi 20 % telesnej hmotnosti človeka.

Kostra dospelého tvorí 206 kostí. Detské kostry v skutočnosti obsahujú viac kostí, pretože niektoré z nich, vrátane kostí lebky, sa počas rastu spájajú.

Určité rozdiely sú aj v mužskej a ženskej kostre. Mužská kostra je zvyčajne dlhšia a má vyššiu kostnú hmotu. Ženská kostra má naopak širšiu panvu, kvôli tehotenstvu a pôrodu.

Bez ohľadu na vek alebo pohlavie možno kostný systém rozdeliť na dve časti, známe ako axiálny a periferný systém.

Axiálny systém

Axiálny system dospelej osoby pozostáva z 80 kostí. Skladá sa z kostí, ktoré tvoria vertikálnu os tela, ako sú kosti hlavy, krku, hrudníka a chrbtice.

Kosti lebky

Lebka dospelého človeka obsahuje 22 kostí. Tieto kosti možno ďalej klasifikovať podľa miesta kde sa nachádzajú:

 • Lebečné kosti. Osem lebečných kostí tvorí väčšinu vašej lebky. Pomáhajú chrániť váš mozog.
 • Kosti tváre. Máme 14 tvárových kostí. Nachádzajú sa na prednej strane lebky a tvoria tvár.

Sluchové kostičky

Sluchové kostičky sú šesť malých kostí, uložené v bublinkovej dutine stredného ucha. Na každej strane hlavy sú tri sluchové kostičky, známe ako:

 • malleus (kladivo)
 • incus (nákova)
 • svorky (strmienok)

Spoločne pracujú na prenose zvukových vĺn z okolitého prostredia do štruktúr vnútorného ucha.

Jazylka

Hyoidný

Jazylka je kosť v tvare písmena U, ktorá sa nachádza na spodnej časti čeľuste. Slúži ako bod pripojenia pre svaly a väzy na krku.

Chrbtica

Chrbtica pozostáva z 26 kostí, z toho 24 sú stavce a za nimi nasleduje krížová kosť a kostrč.

24 stavcov možno ďalej rozdeliť na:

 • Krčné stavce. Týchto 7 kostí sa nachádza v hlave a krku.
 • Hrudné stavce. Týchto 12 kostí sa nachádza v hornej časti chrbta.
 • Bedrové stavce. Týchto 5 kostí sa nachádza v dolnej časti chrbta.

Krížová kosť a kostrč sú tvorené niekoľkými zrastenými stavcami. Pomáhajú podporovať hmotnosť tela pri sedení. Slúžia tiež ako pripájacie body pre rôzne väzy.

Hrudný kôš

Hrudný kôš je tvorený hrudnou kosťou a 12 pármi rebier. Tieto kosti tvoria ochrannú klietku okolo orgánov hornej časti trupu vrátane srdca a pľúc.

Niektoré rebrá sa pripájajú priamo k hrudnej kosti, zatiaľ čo iné sú spojené s hrudnou kosťou prostredníctvom chrupavky. Niektoré nemajú pripevňovací bod a sú označované ako „plávajúce rebrá“.

Periférny systém

V periférnom systéme je celkovo 126 kostí. Skladá sa z kostí, ktoré tvoria ruky a nohy, ako aj z kostí, ktoré ich pripevňujú k osovej kostre.

Pletenec hornej končatiny

Pletenec hornej končatiny je miesto, kde sa ramená pripájajú k osovej kostre. Skladá sa z kľúčnej kosti a lopatky. Samozrejme sú dve – jeden pletenec pre každú ruku.

Horné končatiny

Každé horná končatina obsahuje 30 kostí známych ako:

 • Ramenná kosť lat. humerus. Humerus je dlhá kosť nadlaktia.
 • Vretenná kosť lat. radius. Radius je jednou z dvoch dlhých kostí predlaktia, ktorá sa nachádza na strane palca.
 • Lakťová kosť lat. ulna. Ulna je druhá dlhá kosť predlaktia, nachádzajúca sa na strane malíčka.
 • Karpálne kosti sú skupinou ôsmich kostí nachádzajúcich sa v oblasti zápästia.
 • Metakarpálne kosti sú päť kostí nachádzajúcich sa v strednej oblasti ruky.
 • Články prstov lat. phalanges digitorum sú tvorené zo 14 kostí, ktoré tvoria prsty.

Panvová kosť

Panvová kosť, všeobecne známa ako boky, je miesto, kde sa nohy pripájajú k osovému skeletu. Skladá sa z dvoch bedrových kostí.

Každá bedrová kosť sa skladá z troch častí:

 • Bedrová kosť lat. os ilium. Ilium je horná časť každej bedrovej kosti.
 • Sedacia kosť lat. os ischii. Ischii je zakrivená kosť, ktorá tvorí základňu každej bedrovej kosti.
 • Lonová kosť lat. os pubis. Pubis je umiestnený v prednej časti bedrovej kosti.

Dolné končatiny

Každá noha sa skladá z 30 kostí, známych ako:

 • Stehenná kosť lat. femur. Stehenná kosť je veľká kosť hornej časti nohy.
 • Píšťala lat. tibia. Píšťala je hlavná kosť dolnej časti nohy. Tvorí holeň.
 • Ihlica lat. fibula. Fibula je druhá kosť v dolnej časti nohy, ktorá sa nachádza z vonkajšej časti nohy.
 • Jabĺčko lat. patella. Jabĺčko je najväčšia sezamská kosť patriaca medzi kosti dolnej končatiny človeka.
 • Kosti nohy lat. ossa pedis. Kosti nohy sa skladajú z priehlavkových kostí, predpriehlavkových kostí a z článkov prstov.

Aká je funkcia kostrového systému?

Hlavnou funkciou kostrového systému je poskytovať telu oporu. Napríklad chrbtica poskytuje podporu hlave a trupu. Nohy, naopak, podopierajú a unesú váhu hornej časti tela, zatiaľ čo človek stojí.

Ale kostrový systém má niekoľko ďalších funkcií, vrátane:

 • Ochrana vnútorných orgánov pred poranením. Napríklad lebka chráni mozog, zatiaľ čo hrudný kôš chráni srdce a pľúca.
 • Umožnenie pohybu. Svaly sa pripájajú ku kostiam prostredníctvom šliach. Toto spojenie umožňuje telu pohybovať sa rôznymi spôsobmi.
 • Tvorba krviniek. Mäkká kostná dreň vo vnútri mnohých kostí produkuje červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky.
 • Skladovanie minerálov a živín. Kosti môžu ukladať a uvoľňovať minerály vrátane vápniku a fosforu, ktoré sú dôležité pre mnoho telesných funkcií. Ďalej sa v časti kostnej drene nachádza tukové tkanivo, ktoré sa môže použiť ako energia.

Tipy pre zdravý kostný systém

Skeletový systém poskytuje základ pre všetky pohyby tela, okrem ďalších dôležitých funkcií.

Podľa týchto tipov ho udržujte v dobrom stave:

 • Konzumujte vápnik. Medzi potraviny bohaté na vápnik patrí listová zelená zelenina, brokolica, tofu a ryby ako losos.
 • Prijímajte dostatok vitamínu D. Väčšina ľudí získa dostatok vitamínu D tým, že trávi pravidelne čas vonku, ale doplnok vitamínu D môže pomôcť v tých oblastiach, kde nie je dostatok slnečného žiarenia alebo v zimnom období kedy máme toho slnka menej ako v lete.
 • Cvičte. Pravidelné vykonávanie pohybovej aktivity, hlavne pospilňovacie cvičenia majú pozitívny vplyv na vaše kosti a kĺby. Tak isto pomôže občasná prechádzka, či beh alebo turistika.
 • Noste ochranu. Pri jazde na bicykli alebo pri kontaktných športoch noste vždy ochrannú výstroj, aby ste predišli zlomeninám kostí a iným potenciálne vážnym zraneniam.