Kto môže ochorieť?

Srdcovocievne ochorenia môžu za 50% príčin úmrtí slovenskej populácie. V roku 2019 sme zaznamenali na Slovensku 26 796 úmrtí na srdcovocievne ochorenia. Na grafe nižšie môžete vidieť percentuálne znázornenie srdcovocievnych ochorení, ktorých následkom bola smrť, u oboch pohlaví vo všetkých vekových kategóriach. Môžeme pozorovať, že za skoro posledných 30 rokov sa toto číslo stále pohybuje okolo 50%.

Srdcovocievne ochorenia sa neupínajú na konkrétnu rasu. Je to hlavná príčina smrti pre niekoľko populácií, vrátane belochov, hispáncov a černochov. Takmer polovica Slovákov je ohrozená srdcovými chorobami a ich počet stúpa.

Mierne rozdieli, čo sa týka úmrtia na srdcovocievne ochorenia sme zaznamenali medzi pohlaviami. Ženy (54,88 %) v tomto porovnaní „vyhrávajú“ nad mužmi (43,51 %).

Samozrejme a pochopiteľne v staršom veku (+70) je počet úmrtí na srdcovocievne ochorenia najvyšší a to 20 733 u oboch pohlaví, čo tvorí 58,75 % zo všetkých úmrtí z roku 2019.

Aj keď srdcové choroby môžu byť smrteľné, väčšina ľudí im môže predísť. Vďaka včasnému prijatiu návykov zdravého životného štýlu môžete potenciálne žiť dlhšie so zdravším srdcom.

Aké sú rizikové faktory vzniku srdcových chorôb?

Existuje veľa rizikových faktorov pre srdcové choroby. Niektoré sú ovládateľné a iné nie. Niektoré z týchto rizikových faktorov zahŕňajú:

 • vysoký krvný tlak
 • vysoký cholesterol a nízke hladiny lipoproteínov s vysokou hustotou (HDL), „dobrého“ cholesterolu
 • fajčenie
 • obezita
 • fyzická nečinnosť

Kontrolovateľným rizikovým faktorom je napríklad fajčenie. Ľudia, ktorí fajčia, zdvojnásobujú svoje riziko vzniku srdcových chorôb.

Ľudia s cukrovkou môžu mať tiež vyššie riziko srdcových chorôb, pretože vysoké hladiny glukózy v krvi zvyšujú riziko:

 • angíny
 • infarktu
 • mŕtvice
 • ischemickej choroby srdca

Ak máte cukrovku, je nevyhnutné kontrolovať hladinu glukózy, aby ste znížili riziko vzniku srdcových chorôb. American Heart Association (AHA) uvádza, že ľudia, ktorí majú vysoký krvný tlak aj cukrovku, zdvojnásobujú riziko kardiovaskulárnych chorôb.

Aké srdcovocievne ochorenia poznáme?

Srdcovocievne ochorenia zahŕňajú širokú škálu kardiovaskulárnych problémov. Medzi typy srdcových chorôb patria:

 • Arytmia je abnormalita srdcového rytmu.
 • Ateroskleróza je kôrnatenie tepien.
 • Kardiomyopatia. Tento stav spôsobuje, že srdcové svaly tvrdnú alebo slabnú.
 • Vrodené srdcové chyby sú srdcové nepravidelnosti, ktoré sa vyskytujú pri narodení.
 • Ischemická choroba srdca je spôsobená nahromadením plaku v srdcových tepnách.
 • Infekcie srdca môžu byť spôsobené baktériami, vírusmi alebo parazitmi.

Termín kardiovaskulárne choroby možno použiť na označenie srdcových chorôb, ktoré špecificky ovplyvňujú cievy.

Rizikové faktory, ktoré nemôžete ovplyvniť

Medzi ďalšie rizikové faktory srdcových chorôb patria:

 • rodinná história
 • etnická príslušnosť
 • pohlavie
 • vek

Aj keď tieto rizikové faktory nie sú kontrolovateľné, je možné ich pozorovať a kontrolovať. Podľa Mayo Clinic sa rodinná anamnéza ischemickej choroby srdca týka najmä prípadov, ak išlo o:

 • príbuzného muža mladšieho ako 55 rokov, napríklad otec alebo brat
 • príbuznej ženy mladšej ako 65 rokov, napríklad matka alebo sestra

Váš vek môže zvýšiť riziko srdcových chorôb. Vo veku 15-49 rokov v roku 2019 umrelo na srdcovocievne ochorenia 469 mužov, zatiaľ čo žien 135. Vo veku 50-69 umrelo v roku 2019 na srdcovocievne ochorenia 3786 mužov a 1666 žien, čo je viac ako o polovicu menej.

Vo veku nad 70 rokov sa v roku 2019 tento pomer obrátil, kedy zomrelo na srdcovocievne ochorenia 7711 mužov a 13022 žien, tento nárast vo vyššej vekovej kategórii je pravdepodobne spôsobený okrem iného menopauzou a hormonálnymi zmenami.

Aké zmeny životného štýlu nám môžu pomôcť v prevencii srdcovocievnych ochorení?

 1. úpravu telesnej hmotnosti
 2. prestante fajčiť a nadmerne konzumovať alkohol
 3. Začnite pravidelne vykonávať aeróbnu pohybovú aktivitu (chôdza, jogging, beh, bicyklovanie, plávanie)
  1. snažte sa redukovať psychický stres
 4. diétne obmedzenia, vám môžu tak isto pomôcť ak obmedzíte solenie a prestanete piť minerálne vody, ktoré obsahujú sodík, vo veľkej miere.

Vykonanie týchto zmien naraz niekedy nie je možné. Poraďte sa so svojím lekárom, ktoré zmeny životného štýlu budú mať najväčší vplyv. Aj malé kroky k dosiahnutiu týchto cieľov vám pomôžu udržať si zdravie.