Profesionálny, poloprofesionálny a amatérsky ženský futbal je jedným z najrýchlejšie rastúcich športov na svete (1,2,3). Známe fyziologické, psychologické a sociálne výhody ženského futbalu (4) sa dajú vyvážiť rizikom úrazu. Vo futbale sa často vyskytujú zranenia dolných končatín (napr. kolena, členku, bedra / slabín či hamstringov) (5, 6), ak sa daná hráčka zranila opäť na tom istom mieste kde už mala zranenie tak následkom toho môže byť prechod zranenia do chronického či patologického stavu (7, 8, 9, 10). Zranenie, strach zo zranenia a nedostatočná úroveň kondičných schopností sú prekážkami v športovaní a vo vykonávaní pohybovej aktivity u dospievajúcich dievčat (11), a preto je potrebné vedieť, či sú programy zamerané na znižovanie zranení vo futbale žien účinné alebo nie.

Keď sa vezme do úvahy futbalová expozícia, ženy majú iný profil rizika úrazu ako muži. Riziko vážneho poranenia kolena (napríklad roztrhanie predného krížneho väzu) je u žien minimálne dvojnásobné ako u mužov, bez ohľadu na počet absolvovaných TJ a zápasov alebo celkovú dĺžku športovej prípravy (12). Ženy majú vyššie riziko otrasu mozgu (13, 14), zranenia kolena (15) a členkov ako muži (16), u mužov pozorujeme vyššie riziko zranenia podkolennej šľachy (17) a zranenie slabín (18). Vo futbale si všímame vyšší výskyt roztrhnutého predného krížneho väzu a následnej rekonvalescencie ako v iných športoch (19, 20, 21, 22).

Výskyt úrazov v ženskom futbale

Mnoho zahrnutých štúdií neoddelilo tréningové a zápasové zranenia, a preto sú tu uvedené údaje o incidencii úrazov kombinované s tréningovými aj zápasovými zraneniami. Incidencia celkového úrazu vo futbale žien je 3,42 na 1 000 hodín TJ + zápas. Najvyššou mierou poranení v oblasti dolných končatín boli poranenia členkov (0,97 na 1 000 hodín), po ktorých nasledovalo koleno (0,57,) hamstring (0,22), bedrá / slabiny (0,15), a poranenia predného krížneho väzu (0,12). Miera výskytu úrazov sa zväčša nezmenila pri skúmaní dorasteneckých tímov (<18 rokov), s výnimkou poranení hamstringov so zníženým výskytom na 0,14 na 1 000 hodín.

Programy na prevenciu úrazov

Programy prevencie úrazov založené na cvičení sa zvyčajne zameriavajú na zlepšenie sily, rovnováhy a biomechaniky celého tela počas aktivít (napríklad zmeny smeru alebo dopad po výskoku). Medzi takéto programy patrí FIFA 11+ , Prevencia úrazov a zvýšenie výkonnosti (PEP), Knäkontroll a Footy First. Tieto cvičebné programy zahŕňajú viac tréningových komponentov, ako sú pohyblivosť, rovnováha, mobilita, plyometria, beh a silové cvičenia.

Zhrnutie

U hráčok futbalu môžu programy prevencie úrazov založených na cvičení znížiť celkovú úrazovosť o 27% a úrazovosť predného krížneho väzu o 45%. Miera zníženia nebola taká úspešná (22%, resp. 38%), keď hráčky absolvovali jednozložkové programy, tzn. napríklad ak bol ten program zameraný len na koordinačné cvičenia a nezahŕňal iné tréningové komponenty.

Deväť z 11 programov založených na cvičení zahŕňalo viac ako jednu tréningovú zložku, (23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31), zatiaľ čo jedna štúdia zahŕňala iba výstredné posilňovanie hamstringov (32) a ďalšia iba tréning na koordináciu (33). Preventívne programy založené na cvičení môžu znížiť počet zranení podkolennej šľachy o 60%. Pri väčšom počte tréningových komponentov zahrnutých do intervencie bolo pozorované väčšie zníženie celkového zranenia a poranenia kolena, na zvýšenie presnosti týchto výsledkov by však boli potrebné ďalšie štúdie. Výskyt celkových poranení vo futbale žien bol 3,42 na 1 000 expozičných hodín, pričom najčastejšie sa vyskytli poranenia členkov.

Účinnosť programov prevencie úrazov na celkové zranenia v ženskom futbale

Celkové zranenia futbalistiek (počet futbalistiek 11773) sa znížili o 22% pri programoch prevencie úrazov založených na cvičení. Toto zníženie o 22% je nižšie ako predtým hlásené celkové miery zníženia úrazov o 27% – 40% medzi mužskými futbalistami (pri použití FIFA 11 / FIFA 11+) (34). Nižšia účinnosť prevencie úrazov u žien v porovnaní s mužskými futbalistami môže odrážať rôzne reakcie na cvičebné programy založené na cvičení u žien a mužov. Nižšia miera znižovania úrazov v tomto hodnotení môže navyše súvisieť s heterogenitou medzi programami prevencie úrazov, niektoré sa zameriavajú na konkrétne zranenia (napr. poranenie hamstringov alebo zranenia predného krížneho väzu) a niektoré sú určené pre iné športy (napr. basketbal), ktoré nemusia byť špecifické a účinné pre futbalistky. Návrh programu prevencie úrazov navrhnutý pre športovca individuálne a pre konkrétny šport môže uľahčiť dodržiavanie zo strany trénerov a hráčov a zvýšiť jeho účinnosť. Nie je známe, že by sa dodržiavanie líšilo medzi mužmi a ženami, ani medzi futbalistami a inými hráčmi.

FIFA 11+

FIFA 11+ bola vyvinutá v roku 2006 v spolupráci s nadáciou Santa Monica Sports Medicine Foundation (SMSMF) a Oslo Sports Traumaand Research Center (OSTRC) ako kompletný zahrievací program na prevenciu úrazov amatérskych futbalistov a futbalistiek.

Účinnosť programu FIFA 11+ sa po prvý raz preukázala u mladých hráčok. Autori Soligard et al. a Steffen et al. zistili významné zníženie (až o 50%) zranení hráčok vo veku 13–18 rokov vo veľkých randomizovaných kontrolných štúdiach, keď sa zahrievacie cvičenia vykonávali najmenej dvakrát týždenne. V obidvoch štúdiách sa dodržiavanie predpisov javilo ako dôležité – riziko úrazu bolo najnižšie u tých hráčov, ktorí sa programu držali lepšie.

Program FIFA 11+ bol testovaný vo dvoch štúdiach na mužských hráčoch. Owoeye et al. zistili signifikantne nižší (približne 40%) výskyt zranení u mladých nigérijských mužov (vo veku 14–19 rokov) a Silvers et al. uvádzali podobné výsledky u amerických mužov v kategórii NCAA divízie I-II pri pravidelnom vykonávaní programu (2–3 × / týždeň). Tieto štúdie ukázali FIFA 11+ ako základný program prevencie úrazov, keď sa vykonáva, významne znižuje úrazy futbalistov a futbalistiek. Kohortná štúdia a dve systematické prehľady (35, 36) o štruktúrovaných neuromuskulárnych zahrievacích programoch predkladajú dôkaz preventívnych účinkov FIFA 11+ v amatérskom futbale.

Aké výhody vzhľadom na výkon má hráč/ka ak vykonáva cvičenia z programu FIFA 11+?

„Existujú výkonové výhody takýchto cvičení?“ Toto je častá otázka futbalových trénerov, keď sa zoznámia s preventívnym programom FIFA 11+. Autori Impellizzeri et al. zistili významne lepšiu neuromuskulárnu kontrolu (rýchlejšiu dobu stabilizácie dolných končatín a jadra – core) u talianskych amatérskych hráčov po 9 týždňoch tréningu FIFA 11+. Mladé kanadské hráčky, ktoré sa počas sezóny zúčastnili programu FIFA 11+, si vylepšili funkčnú rovnováhu. Vykonanie rozcvičky FIFA 11+ v priemere 2 mesiace viedlo k zvýšeniu pomeru sily kolien, ako aj k vynikajúcim schopnostiam statickej / dynamickej rovnováhy a agility u ázijských hráčov. V pre-post štúdii talianskych mužských amatérskych hráčov Bizzini et al. ukázali, ako FIFA 11+ vyvoláva podobné fyziologické reakcie ako iné publikované rozcvičky. Ďalšie dve štúdie (37, 38) uviedli, že cvičenia FIFA 11+ môžu spustiť aktiváciu svalstva hlbokého stabilizačného systému (core) a bedrového kĺbu, a preto môžu zlepšiť neuromuskulárnu kontrolu. FIFA 11+ zlepšuje výkon (preukázaná bola väčšia sila hamstringu / štvorhlavého svalu, vylepšené schopnosti výskoku a obratnosti) u portugalských hráčov mužského futbalu (39, 40).

Zhrnutie

Od zavedenia FIFA 11+ sa výskumné štúdie a realizačné kampane uskutočňovali na štyroch kontinentoch (Európa, Severná Amerika, Afrika a Ázia). Aj keď niektoré oblasti ešte stále nie sú predmetom skúmania (deti), podstatné vedecké dôkazy podporujú šírenie a implementáciu FIFA11 + ako základného programu prevencie úrazov pri amatérskom futbale. Napriek úspechu programu je možné dosiahnuť vyššiu implementáciu rozšírením zodpovedností riadiacich orgánov. To by malo zahŕňať prioritu „prevencie úrazov“ a tým ochranu celkového zdravia futbalistu.